EDPB vedtager mandat om retningslinjer for ’consent or pay’- løsninger

Dato: 28-05-2024

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget et mandat til at udarbejde retningslinjer om ’consent or pay ’-løsninger. Mandatet ligger i forlængelse af EDPB’s udtalelse 08/2024 om store onlineplatforme, som EDPB vedtog i april.

På plenarmødet den 23. maj 2024 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) et mandat til at udarbejde retningslinjer om brugen af ’consent or pay’- løsninger - dvs. løsninger, hvor brugeren enten kan give samtykke til behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring eller betale penge for adgang til en service.

Til forskel fra udtalelsen skal retningslinjerne adressere spørgsmålet om indhentning af gyldigt samtykke mere generelt og er således ikke begrænset til store onlineplatformes brug af sådanne løsninger.

Grundlæggende skal retningslinjerne bygge videre på udtalelsen af 17. april 2024 og udfolde analyserne i udtalelsen i en generel kontekst. Retningslinjerne skal desuden adressere flere emner, som f.eks. brugen af ’consent or pay’- løsninger i relation til mindreårige, samspillet med ePrivacy-direktivet og sammenhængen med udøvelsen af de registreredes rettigheder.

Datatilsynet i Danmark følger arbejdet tæt og med stor interesse, da vi allerede har afgjort flere sager på området her i Danmark.

Hvis du vil vide mere

Læs Datatilsynets nyhed om EDPB’s udtalelse.

Læs EDPB’s udtalelse 08/2024.