Datatilsynet har modtaget dine DPO-oplysninger

For an English translation please see below

Tak for din indmelding af oplysninger om DPO.

Datatilsynet bekræfter hermed at have modtaget dine oplysninger.

Indsendte oplysninger

 • Navn på myndigheden/virksomheden
 • CVR-nummer
 • Navn og efternavn på DPO
 • Telefonnummer på DPO
 • E-mailadresse til DPO

Underretning om indsamling af personoplysninger hos dig

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Datatilsynet give dig en række oplysninger, når tilsynet modtager oplysninger om dig. Oplysningerne vil komme til at blive oprettet og indgå i Datatilsynets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Datatilsynet skal i den forbindelse give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Modtagere af dine personoplysninger
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder

På følgende link kan du finde en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/skriv-til-os/naar-du-skriver-til-os/

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

The Danish Data Protection Agency has received your DPO information

Thank you for sending your DPO information.

We hereby confirm the receipt of your information.

Sent information

 • Name of authority/company
 • CVR number
 • First and last name of DPO
 • Phone number of DPO
 • E-mail address of DPO

Notification of the collection of your personal data

Pursuant to Article 13 of the Data Protection Regulation, the Danish Data Protection Agency must provide you with certain information when the Agency receives your personal data. Your personal data will be processed as part of the case generated in the Danish Data Protection Agency's electronic case and document management system.

The Danish Data Protection Agency must provide you with the following information:

 1. We are the data controller - how do you contact us?
 2. The contact information of the data protection officer
 3. The purposes and legal basis for the processing of your personal data
 4. Recipients of your personal data
 5. Storage of your personal data
 6. Your rights

At the following link you can find a more detailed explanation of the information we must give you: https://www.datatilsynet.dk/english/contact-us/-when-you-write-to-us

If you have any questions, please feel free to contact us.