Fokus på mere konkret vejledning i Datatilsynets nye strategiske grundlag

Dato: 24-09-2020

Datatilsynet har fået et nyt strategisk grundlag, herunder ny vision, mission og værdigrundlag. Datatilsynets nye strategiske grundlag, der sætter retningen for tilsynets arbejde i de kommende år, omfatter blandt andet et styrket fokus på mere konkret vejledning. Samtidig skal en række ændringer i den måde, Datatilsynet i dag er organiseret og løser sine opgaver på, understøtte strategien.

"Med Datatilsynets nye strategiske grundlag har vi et stærkere fundament for at fortsætte den bevægelse, vi har været i gang med de seneste år, hvor vi har forsøgt at være mere åbne og konkrete end før. Samtidig skruer vi op for vores vejledningsindsats, så vi i endnu højere grad kan hjælpe virksomheder og myndigheder på rette vej," siger Datatilsynets direktør Cristina Gulisano.

Du kan læse Datatilsynets nye vision, mission og værdigrundlag her.

Afsæt i interessenternes input

Det nye strategiske grundlag er blevet til på baggrund af input fra de aktører, der har en interesse i Datatilsynets arbejde. Der er således blevet udarbejdet en interessentanalyse, hvor en række myndigheder, brancheorganisationer og interesseorganisationer er blevet hørt om deres oplevelse af og fremtidige ønsker til Datatilsynets fokus.

Med det afsæt har en gruppe af medarbejdere og ledere fra Datatilsynet udarbejdet det nye strategiske grundlag gennem foråret og sommeren 2020. Datatilsynet har også planer om senere på året at give en mere detaljeret introduktion til det nye strategiske grundlag til de mange interessenter, der har bidraget til interessentanalysen.

Ny organisering

Som følge af det nye strategiske grundlag sker der også en ændring i den måde, Datatilsynet i dag er organiseret og løser sine opgaver på. Blandt de væsentligste ændringer er, at ansvaret for den udadvendte tilsynsopgave flyttes fra én enhed ud i hele organisationen, mens en ny enhed skal have et særligt fokus på at give mere konkret vejledning til virksomheder, myndigheder og borgere.

Se Datatilsynets nye organisering her.

Organisationsændringen sker pr. 1. oktober 2020.