Datatilsynet undersøger sag om overvågning af medarbejdere

Dato: 07-07-2022

På baggrund af presseomtale har Datatilsynet indledt en undersøgelse af Aalborg Kommune, hvor medarbejdere efter eget udsagn er blevet overvåget gennem video og lyd.

Datatilsynet er gennem medieomtale blevet opmærksomme på, at et antal medarbejdere i Aalborg Kommune i et anonymt brev sendt til en række politikere har oplyst, at de er blevet overvåget af IT-afsnittet i Job og Velfærd gennem video og lyd.

På den baggrund har Datatilsynet indledt en undersøgelse af sagen. Målet med undersøgelsen er at afklare, om en sådan overvågning har fundet sted, og om den i givet fald er sket i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

"Hvis man overvåger medarbejdere, skal arbejdsgiveren sørge for, at reglerne bliver overholdt. I praksis betyder det bl.a., at man skal have en hjemmel og et sagligt formål, og at grundlæggende principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed er opfyldt. Og hvis man lever op til alt dette, har medarbejderne naturligvis også krav på at få at vide, at de bliver overvåget - herunder hvordan, hvorfor, hvor længe osv. Undersøgelsen af sagen i Aalborg Kommune har til formål at finde ud af, hvad der egentlig er sket, om alle disse regler er blevet overholdt," fortæller Kamille Frølund Thomsen, fuldmægtig i Datatilsynet.

Vil du vide mere?

Her kan du læse brevet, som Datatilsynet har sendt til Aalborg Kommune.

Du kan læse mere om de grundlæggende principper her.

Du kan også læse Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.