Ny afgørelse

Tilsyn med Region Hovedstadens behandling af personoplysninger til forskningsbrug

Dato: 29-03-2022

Datatilsynet har gennemført et planlagt skriftligt tilsyn hos Region Hovedstaden med fokus på emnerne behandlingsgrundlag og dataansvar.

I efteråret 2020 besluttede Datatilsynet at føre tilsyn med en række aktiviteter på forskningsområdet. Region Hovedstaden var blandt de myndigheder, Datatilsynet udvalgte til et skriftligt tilsyn.

I forbindelse med tilsynet modtog Datatilsynet en fortegnelse over igangværende forskningsprojekter hos Region Hovedstaden samt regionens politikker, procedurer og retningslinjer vedrørende databeskyttelse. Datatilsynet udvalgte på den baggrund tre forskningsprojekter som genstand for undersøgelsen inden for emnerne ”behandlingsgrundlag” og ”ansvar og roller (dataansvar)”. 

Datatilsynet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Region Hovedstadens vurdering af grundlaget for behandlingen af personoplysninger i de tre projekter. Desuden konstaterede tilsynet, at der var indgået databehandleraftaler.

Tilsynet udtalte imidlertid kritik af, at Region Hovedstaden i et af projekterne ikke havde ført et tilstrækkeligt tilsyn inden for rammerne af det tilsynsniveau, regionen havde fundet passende. Tilsynet fandt det endvidere kritisabelt, at regionen i et andet projekt ikke havde fulgt regionens egen model for fastsættelse af tilsynsniveau.

Vil du vide mere? 

Læs afgørelsen her

Læs mere om databeskyttelse i relation til forskning her

Læs mere om behandlingsgrundlag her, og om rollefordelingen mellem dataansvarlige og databehandlere her

Journalister kan rette henvendelse til presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.