Præcisering af regler for sletning af personoplysninger ved afslutning af forskningsprojekter

Dato: 14-02-2023

Med virkning fra den 1. januar 2023 er der sket en ændring af videregivelsesbekendtgørelsen, som angiver vilkårene for videregivelse af personoplysninger fra statistiske eller videnskabelige undersøgelser efter databeskyttelseslovens § 10.

Af videregivelsesbekendtgørelsen har det hidtil bl.a. fremgået, at personoplysninger ved undersøgelsens afslutning skulle slettes, anonymiseres, tilintetgøres eller tilbageleveres, således at det ikke efterfølgende var muligt at identificere fysiske personer ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger.

Med henblik på at tydeliggøre, at dataansvarlige kan have et berettiget behov for at behandle oplysninger i en periode efter undersøgelsens afslutning – f.eks. med henblik på peer review eller imødegåelse af anklager om videnskabelig uredelighed – er bekendtgørelsen ændret.  Om sletning mv. af personoplysninger fremgår nu:

Når formålet med behandling af personoplysninger er ophørt, skal oplysningerne slettes, anonymiseres, tilintetgøres eller tilbageleveres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere fysiske personer ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger. Alternativt kan personoplysningerne overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Dette skyldes, at dataansvarlige ofte vil være underlagt krav om i en periode efter afslutningen af deres undersøgelse at kunne bevise, at undersøgelsen ikke er baseret på falske oplysninger, eller at andre forskere skal kunne genskabe resultaterne. Derudover arbejdes der på nogle forskningsområder i højere grad med løbende afdækning af forskningsfelter, løbende opbygning af relationer eller løbende opbygning af datamateriale, hvor det ikke er meningsfuldt at tale om, at et projekt ”afsluttes”.

Dataansvarlige bør imidlertid være opmærksomme på, om formålet med behandlingen af personoplysninger efter undersøgelsens afslutning kan opnås ved at behandle oplysningerne i en anden – eksempelvis anonymiseret – form i overensstemmelse med det grundlæggende databeskyttelsesretlige princip om dataminimering.

Endelig skal dataansvarlige være opmærksomme på, at tilladelser til videregivelser afgivet af tilsynet før ændringen af bekendtgørelsen bør fortolkes i overensstemmelse med ovenstående.

Læs mere

Læs mere om databeskyttelse i relation til forskning og statistik her 

Find Datatilsynets vejledning til videregivelsesbekendtgørelsen her