Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Billeder på internettet

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede med andre personer er derfor oplysninger om disse personer.

Man skal derfor leve op til de databeskyttelsesretlige regler, når man offentliggør billeder på internettet.

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en offentliggørelse er lovlig eller ej. Det er i første omgang, den der lægger billedet op, der skal overveje, om offentliggørelsen af billedet er lovlig.

Der er forskel på, om billedet er et situationsbillede eller et portrætbillede.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet.

Det kan f. eks være gæster til en koncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk have.

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer.

Det kan f. eks være et skolefoto eller et klassebillede.

Situationsbilleder

Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer bl.a. an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f. eks i forbindelse med markedsføring.

Nogle situationsbilleder kan normalt aldrig offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
  • Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
  • Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende

Portrætbilleder

Det kræver normalt altid samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Derfor skal du altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis du ønsker at offentliggøre det.  

Indsigelse

Hvis du er utilfreds med en offentliggørelse af et billede af dig, skal du tage kontakt til den person, der har offentliggjort billedet. Husk at oplys hvilket billede du ønsker slettet og hvorfor.

Klage til Datatilsynet

Hvis den ansvarlige ikke vil imødekomme din anmodning om at slette billedet, kan du klage til Datatilsynet. Hvis du gør det, skal du sende os de argumenter, du har begrundet dit ønske med og det svar, du har fået fra den person, der har offentliggjort billedet.

Relaterede emner

Brug af billeder

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede, hvor personer optræder, er derfor personoplysninger om disse personer.

Sociale netværk

I de fleste tilfælde vil det, du lægger op på sociale netværk, være omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. Inden du lægger noget op, bør du bruge din sunde fornuft og tænke over, om det kan genere den person, det handler om.