Søgemaskiner

Søgemaskiner

Som privatperson har du i visse tilfælde ret til, at en søgemaskine (fx Google, Bing mv.) afindekserer et søgeresultat, som fremkommet ved søgning på dit navn. Det har EU-domstolen slået fast. Hvis søgemaskinen afviser din anmodning om at afindeksere (slette) et bestemt søgeresultat, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at få fjernet et søgeresultat, skal du først henvende dig til søgemaskinen med dit ønske.

Dette gøres lettest gennem den klageformular, som findes hos søgemaskiner som Google og Bing.

Googles klageformular

Bings klageformular

Du skal være opmærksom på, at du kan have ret til at få fjernet søgeresultatet hos søgemaskinen, men ikke nødvendigvis oplysningerne på den underliggende hjemmeside.

Der kan gå lidt tid, inden et søgeresultat forsvinder fra en søgemaskine. Det kan derfor forekomme, at oplysninger om dig, der offentliggjort på en hjemmeside, fortsat kan søges frem på en søgemaskine i en vis tidsperiode efter, at den ansvarlige har slettet oplysningerne.

Klage til Datatilsynet

Hvis den pågældende søgemaskine ikke vil fjerne de(t) pågældende søgeresultat(er), har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Hvis du klager til Datatilsynet, er det vigtigt, at du oplyser præcis, hvilke søgeresultater der er tale om.

Klagesager over søgemaskiner behandles som andre klagesager med partshøring af begge parter. Der vil derfor være en brevveksling frem og tilbage, hvor begge parter får mulighed for at fremlægge deres synspunkter.

Når Datatilsynet tager stilling til klagen, vil vi vurdere, betydningen af at søgeresultatet er tilgængeligt for offentligheden over for hensynet til dig som klager.

Relaterede emner

Big data, profilering og markedsføring

Big Data er et begreb i udvikling, der grundlæggende set dækker over den stigende økonomiske vigtighed af data.