Nyt adfærdskodeks for cloud-udbydere

Dato: 08-06-2021

Det belgiske datatilsyn har godkendt et adfærdskodeks, der skal sikre, at behandling af personoplysninger i forbindelse med cloud-computing følger reglerne.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EPDB) har den 19. maj 2021 afgivet en udtalelse til et såkaldt transnationalt adfærdskodeks, som den belgiske organisation Scope Europe har udarbejdet. I udtalelsen finder EDPB, at adfærdskodekset er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.

Det belgiske datatilsyn har efterfølgende godkendt adfærdskodekset, som derfor nu er åbent for tilmelding.

Adfærdskodekset retter sig imod cloud-udbydere og har til formål at sikre, at behandling af personoplysninger i forbindelse med cloud-computing sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Det primære formål med adfærdskodekset er at konkretisere de krav og betingelser, der stilles til indgåelse af databehandleraftaler, herunder hvornår en cloud-udbyder – i sin rolle som databehandler – kan anses for at stille fornødne garantier for, at der gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling af personoplysninger opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Adfærdskodekset gælder kun for cloud-udbydere, der optræder som databehandlere. I det omfang en cloud-udbyder fungerer som selvstændigt dataansvarlig for behandling af personoplysninger, vil kodekset derfor ikke finde anvendelse.

Adfærdskodekset er ikke udarbejdet med det formål at tilvejebringe et overførselsgrundlag ved tredjelandsoverførsler. Reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V skal derfor fortsat særskilt iagttages af den dataansvarlige, hvis denne benytter sig af en cloud-udbyder, som har tilsluttet sig kodekset, som databehandler, og databehandleraftalen indebærer, at der skal overføres personoplysninger til tredjelande.

Læs mere

Du kan læse EDPB’s udtalelse til adfærdskodekset her (engelsk).

Du kan læse det belgiske datatilsyns afgørelse her (engelsk).

Du kan også læse mere om adfærdskodekser og certificeringsordninger her på hjemmesiden.