EDPB-nyt

EDPB træffer afgørelse i tre sager vedrørende Facebook, Instagram og WhatsApp

Dato: 06-12-2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har truffet tre nye afgørelser i såkaldte tvistbilæggelsessager efter proceduren i databeskyttelsesforordningens artikel 65.

De tre afgørelser vedrører det irske datatilsyns udkast til afgørelser i tre sager, der alle omhandler Metas behandling af personoplysninger på henholdsvis Facebook, Instagram og WhatsApp. Det irske datatilsyn havde i deres udkast til afgørelser konstateret overtrædelser af princippet om gennemsigtighed. De irske udkast til afgørelser blev i alle tre sager mødt af indsigelser fra flere berørte tilsynsmyndigheder.

Det irske tilsyn valgte ikke at følge de fremsatte indsigelser og indledte dermed tvistbilæggelsesproceduren.

Denne procedure er nu afsluttet med Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB’s) bindende afgørelser, som blev vedtaget på EDPB-mødet den 5. december 2022.

De bindende afgørelser drejer sig blandt andet om, hvorvidt behandling af personoplysninger af hensyn til opfyldelse af en kontrakt er en passende behandlingshjemmel, når formålet med behandlingen er adfærdsbaseret markedsføring og, som tilfældet er i WhatsApp-sagen, forbedring af services.

EDPB’s bindende afgørelser vil blive offentliggjort på EDPB’s hjemmeside umiddelbart efter, at det irske tilsyn har truffet sine endelige afgørelser.

Læs EDPB's pressemeddelelse her

Læs mere om den såkaldte tvistbilæggelsesprocedure i denne FAQ fra EDPB (EN)

Læs mere om hvordan Datatilsynet håndterer sager, som involverer virksomheder, der opererer i flere EU-lande, her