EDPB-nyt

EDPB og EDPS vedtager fælles udtalelse om en forlængelse af EU's digitale covidcertifikat

Dato: 15-03-2022

På plenarmødet den 14. marts 2022 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) sammen med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) en fælles udtalelse til Kommissionens forslag af 3. februar 2022 om bl.a. at forlænge forordningen om EU’s digitale covidcertifikat med et år.

 

I øjeblikket gælder forordningen i 12 måneder fra den 1. juli 2021, men da det på tidspunktet for forslagets fremsættelse ikke var muligt at sige noget om den epidemiske udvikling af Covid-19 i andet halvår af 2022, har Kommissionen fremsat forslaget for at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet kan nå at afslutte lovgivningsproceduren inden den gældende forordning udløber.

Læs pressemeddelelsen om forlængelsen her.

Læs pressemeddelelsen fra plenarmødet her.