Internationalt nyt

EDPB mødes med NGO’er

Dato: 14-09-2022

På plenarmødet d. 12. og 13 september var NGO’er inviteret til at komme med input til, hvad der bør gøres for at sikre, at der sker en mere effektiv og ensartet håndhævelse af GDPR i de grænseoverskridende sager.

Med henblik på en mulig harmonisering af de nationale administrative regler, som datatilsynene i Europa som offentlige myndigheder er underlagt, når de sagsbehandler og træffer afgørelser, inviterede Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDBP) en række NGO’er på databeskyttelsesområdet til at deltage i plenarmødet d. 12 og 13. september 2022 for at præsentere deres forslag til, hvad der bør gøres for at sikre, at der sker en mere effektiv og ensartet håndhævelse af GDPR i de grænseoverskridende sager. Det var et udbytterigt møde med interessante bidrag fra NGO’erne, som EDPB vil tage med i sit videre arbejde.

Invitationen af NGO’erne kom i kølvandet på EDPB’s beslutning om at styrke samarbejdet om særligt ”strategiske” sager, som blev vedtaget på et topmøde i Wien i 2022. Samarbejdet skal bl.a. sikre en stærkere og mere effektiv håndhævelse af databeskyttelsesreglerne i de komplicerede grænseoverskridende sager.

Vil du vide mere?

Læs pressemeddelelsen fra plenarmødet i EDPB her

Grænseoverskridende sager

Hvis en sag berører registrerede personer i flere europæiske lande, er det som udgangspunkt tilsynsmyndigheden i det land, hvor den dataansvarlige har sin hovedetablering (den ledende tilsynsmyndighed), som kan tage stilling til, om den dataansvarlige har overtrådt databeskyttelsesreglerne. Denne procedure, der kaldes ”one-stop-shop”, blev indført med GDPR.

Landene i Europa har imidlertid forskellige nationale administrative regler for, hvordan de som myndighed skal behandle sådanne sager, og nogle af disse procedureregler, som i mange andre tilfælde er vigtige for at sikre sagens parter en fair retsstilling under sagens gang, kan indebære en risiko for, at nogle får en oplevelse af, at håndhævelsen af GDPR går for langsomt, hvilket igen kan være med til at underminere ønsket om, at håndhævelse af GDPR ikke sker på en ensartet måde på tværs af landene. EDPB har derfor besluttet at indlede et arbejde for at få sat fokus på, hvilke nationale administrative regler der måske med fordel kan ses nærmere på for derved at sikre en hurtig og ensartet håndhævelse af GDPR i de grænseoverskridende sager.  

Læs mere om grænseoverskridende sager her