EDPB udpeger repræsentanter til evaluering af aftale mellem EU og USA

Dato: 15-02-2024

Aftalen mellem EU og USA, der danner grundlag for overførsel af personoplysninger til USA, skal evalueres. På et møde i Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) blev der udpeget de repræsentanter, som skal deltage i evalueringen - og en af Datatilsynets medarbejdere er blandt de udpegede.

Siden sidste sommer har tilstrækkelighedsafgørelsen om det såkaldte ”EU-U.S. Data Privacy Framework” gjort det muligt at overføre personoplysninger fra EU til USA. Aftalen skal derfor nu evalueres med henblik på at kontrollere, om alle elementer i den amerikanske lovgivning fungerer effektivt i praksis.

EDPB har på et møde 13. februar 2024 udpeget de personer, som skal repræsentere EDPB i evalueringen, og her er fuldmægtig i Datastilsynet Anna Carolina Jensen blevet valgt som en del af repræsentationen. Danmark kommer således til at deltage aktivt i det fælleseuropæiske samarbejde om overførsler af personoplysninger til lande uden for EU.

Efterfølgende og afhængigt af resultatet af den første evaluering af aftalen vil EU-Kommissionen i samråd med EU's medlemsstater og databeskyttelsesmyndigheder træffe afgørelse om hyppigheden af fremtidige evalueringer, som vil finde sted mindst hvert fjerde år.

Du kan læse mere om aftalen i Datatilsynets nyhed om tilstrækkelighedsafgørelsen her.

Fokus på retningslinjer for ”consent or pay”-løsninger

Ud over evalueringen af EU-U.S. DPF drøftede EDPB blandt andet også udarbejdelsen af retningslinjer for såkaldte "consent or pay"-løsninger, dvs. situationer, hvor brugeren enten kan give samtykke til behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring eller betale et pengebeløb for adgang til den pågældende service. EDPB er opmærksomme på vigtigheden af dette spørgsmål og har til hensigt at udarbejde retningslinjer på området.

Vil du vide mere?

Læs EDPB's pressemeddelelse (på engelsk) her.

Fakta

Hvad er EU-U.S. DPF?

EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) er en aftale mellem EU og USA, der fastsætter en række databeskyttelsesretlige forpligtelser, som de organisationer, der certificerer sig under ordningen, skal overholde. Aftalen danner grundlaget for den tilstrækkelighedsafgørelse, EU-Kommissionen har vedtaget for USA.

EU-U.S. DPF blev forhandlet på plads, efter EU-Domstolen i Schrems II-sagen havde erklæret den såkaldte Privacy Shield-ordning ugyldig. Denne ordning havde indtil da dannet grundlaget for den tidligere gældende tilstrækkelighedsafgørelse for USA.