Karriere i Datatilsynet

Gør karriere hos os

I Datatilsynet ansætter vi dygtige, ambitiøse og ansvarlige medarbejdere, der ønsker at gøre karriere inden for databeskyttelse.
Vil du være med til at passe på danskernes personoplysninger i en digital tidsalder? Så lad os følges ad!

Aktuelle stillinger

Vi giver dig en god start

Hos Datatilsynet lægger vi stor vægt på, at du som ny medarbejder føler dig velkommen. Derfor er det vigtigt for os, at alle vores nye kolleger får en effektiv onboarding og god start allerede fra første dag. Alle nyansatte placeres i en vejlederordning den første tid af ansættelsen, hvor en kollega i en tilsvarende stilling vil være ansvarlig for oplæringen. På den måde er vi sikre på, at klæde dig godt på til dit nye job.

Det bliver du en del af

Hos Datatilsynet bestræber vi os på, at være en arbejdsplads, der engagerer og udvikler vores medarbejdere. Vi elsker at udfordre hinanden og har tillid til hinandens arbejde.

Som ny medarbejder vil du blive mødt af 75 dygtige kolleger, der går til opgaverne med åbenhed og ansvarlighed. Det unikke ved at blive en del af teamet er, at vi er en sammensat gruppe af mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde og erfaringer. Det er med til at skabe gode resultater!

Vores faglighed bygger på høj kvalitet og grundighed i alle opgaver – og det er vigtigt for os, at inddrage medarbejderne i det daglige arbejde.

Læs mere om vores strategiske grundlag her.

”I Datatilsynet har vi et godt og socialt arbejdsmiljø med en høj faglighed på et område, der har et stort samfundsfokus og derfor mange efterfølgende karrieremuligheder”

Cristina A. Gulisano, direktør, cand.jur.

Datatilsynets arbejdspladsvurdering (APV) 2021

100 %

er tilfredse med jobbet som helhed

92 %

er tilfredse med måden deres kompetencer bruges på

87 %

er tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø

94 %

er tilfredse med den måde deres enhed ledes på

96 %

er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø

God balance mellem arbejde og privatliv

(Svarene er angivet i procent)

Mød dine kolleger

 Betty Husted, fuldmægtig, cand.jur.

 ”Jeg elsker at være en del af et team, der beskæftiger sig med et så vigtigt emne som GDPR. Reglerne har nemlig til formål at beskytte dine og mine personoplysninger i en tid, hvor digitaliseringen samtidig bare buldrer derudad. Sagt på en anden måde: vi er i Datatilsynet sat i verden for at sikre en ansvarlig anvendelse af danskernes personlysninger herhjemme. Og så sætter jeg virkelig pris på det stærke og uhøjtidelige faglige og sociale fællesskab, vi har i Datatilsynet, hvor jeg kan sparre med og søge inspiration hos dygtige og engagerede kolleger og ledere.”

Som juridisk fuldmægtig har Betty Husted en bred kontaktflade til offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Hun er bl.a. i tæt kontakt med Datatilsynets interessenter, når der skal skrives vejledninger, så de involverede parter kan komme med input. Ud over at vejlede og rådgive træffer Betty også afgørelser i de mange tilsyns- og klagesager, som Datatilsynet hvert år behandler, ligesom hun behandler ansøgninger om tilladelser til at behandle personoplysninger på en række særlige områder. Derudover er Betty med til at komme med udtalelser til udkast til lovforslag, som indeholder databeskyttelsesretlige elementer. Betty deltager også i det fælleseuropæiske samarbejde om databeskyttelse.

Anne Bech, stabsmedarbejder, cand.soc.

”Som medarbejder i staben oplever jeg stor frihed og stort ansvar. Det er vildt motiverende. Datatilsynet er et sted i konstant udvikling, og der er kort vej fra ord til handling. Folk er rigtig dygtige, og jeg har virkelig udviklet mig både fagligt og personligt gennem mine 6 år i Datatilsynet.”

Som stabsmedarbejder følger Anne Bech med i alt, hvad der sker i Datatilsynet. Hun har overblikket over økonomien og personalesituationen. Annes opgaver giver indblik i de større strategiske overvejelser, der er for Datatilsynet som myndighed. Hun arbejder bl.a. med politiske beslutninger, som har direkte betydning for Datatilsynet. Derudover har Anne været involveret i mange projekter. Hun har fx været med til at indføre mål- og driftsstyring i Datatilsynet – et projekt, som har stor betydning for sagsstyring og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Anne har en kandidat i socialvidenskab og arbejdslivsstudier. Med udgangspunkt i sin samfundsvidenskabelige baggrund har hun skabt en god balance mellem at arbejde med tilsynets økonomi, arbejdsmiljø og fremtidige udvikling som myndighed.

Martin Schadegg, IT-sikkerhedskonsulent, cand.polyt.

”Som én af få med kompetencer inden for softwareudvikling – i et hus fuld af jurister – er det sjovt at opleve, hvordan selv de simpleste værktøjer kan blive modtaget, som var det ren magi: ’Kan man det?!’ Det er fedt at bidrage med helt konkrete tekniske løsninger, så Datatilsynets maskineri kører en anelse mere smidigt.”

Som data arkitekt har Martin overblikket over de data, som tilsynet råder over - primært fra tilsynets sagsbehandling. Han forsøger, at strukturere tilsynets egne data og sammenstille dem med øvrige datakilder, så tilsynet bedst kan målrette sin indsats der, hvor der er størst risiko for overtrædelser af loven. Med udgangspunkt i sin proces- og forretningsforståelse har Martin bl.a. udviklet et værktøj, der kommunikerer med tilsynets øvrige systemer, og gør det muligt for Datatilsynet at håndtere og behandle det store antal anmeldte persondatabrud, som tilsynet modtager. Martin har en kandidat i matematisk modellering og har skrevet ph.d. i symmetrisk kryptologi på DTU.

Kasper Folmar, fuldmægtig, cand.jur.

"Datatilsynet er en fantastisk arbejdsplads, hvor man er med til at præge udviklingen på et dynamisk og spændende område, både nationalt og internationalt. Hver dag oplever man, hvor stor en værdi vores rådgivning og vejledning har for både borgere og organisationer. Jeg er omgivet af vildt dygtige kolleger, og så vi har et socialt arbejdsmiljø og et stærkt fællesskab, som jeg sætter stor pris på."

Kasper Folmar arbejder som juridisk fuldmægtig i enheden Vejledning og Informationssikkerhed. Foruden vejledning og rådgivning træffer Kasper afgørelse i både tilsyns- og klagesager, som Datatilsynet behandler. Derudover er han ansvarlig for at samarbejde med tilsynsmyndigheder i andre EU og EØS-lande om enhedens grænseoverskridende sager. Kasper har også været involveret i at udarbejde en vejledning om udmåling af bøder til fysiske personer, der overtræder databeskyttelsesreglerne.

Anne-Marie Müller, kontorfunktionær, kontoruddannet.

"I Datatilsynet er der rig mulighed for at dygtiggøre sig og skifte til nye områder, hvilket er med til at gøre det til en levende og spændende arbejdsplads. Vores arbejdsdag er præget af frihed under ansvar. Vi har indflydelse på egne opgaver, både sammensætning og udførelse, og har høj grad af selvstændighed i arbejdet.”

Som HR-medarbejder følger Anne-Marie Müller på tæt hold udviklingen i huset. Hun har fornøjelsen af at hjælpe og vejlede medarbejderne med spørgsmål om ferie, orlov, interne regler og generelle spørgsmål om løn. Derudover har hun været med til at implementere næsten alle versioner af ESDH-systemer og prøvet kræfter som projektleder – bl.a. i forbindelse med Datatilsynets tilslutning til Statens HR.  Anne-Marie startede som elev i tilsynet, og har gennem årene været hen over bogholderi, journalisering som både medarbejder og leder, sagsbehandling af private forskningssager og nu HR-medarbejder.

 

Kan du se dig selv hos os?

Ved ansættelse i Datatilsynet lægger vi særligt vægt på, at du:

  • har et højt fagligt niveau
  • er engageret i dit arbejde og tager ansvar
  • har en stor arbejdskapacitet og er fleksibel, når det er nødvendigt
  • besidder høj integritet
  • har gode samarbejdsevner
  • fungerer godt socialt på arbejdspladsen og kan støtte op om det gode arbejdsmiljø
  • har stor motivation for Datatilsynet og en forståelse for tilsynets rolle i samfundet

Det skal du vide...

Datatilsynet modtager ikke uopfordrede ansøgninger. Vi henviser til vores hjemmeside eller Justitsministeriets hjemmeside, hvor samme stillinger vil blive slået op. Vi ser frem til at høre fra dig!

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden om, hvad der rører sig i Datatilsynet.

Mangler du et hurtigt indblik i de vigtigste begreber inden for GDPR? Så kan du læse vores informationspjece her.