Datatilsynets DPO

Alle offentlige myndigheder skal have udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Her finder du kontaktoplysninger på Datatilsynets egen DPO.

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du også kan rette henvendelse til.

Datatilsynets DPO Lise Fredskov Reinholdt kan kontaktes på dpo@datatilsynet.dk eller pr. brev til Datatilsynet, Att: DPO, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby