Mindre opdatering i vejledning

Dato: 19-12-2018

Vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger er blevet opdateret.

I januar 2018 udgav Datatilsynet sammen med Justitsministeriet en vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger.

I vejledningens afsnit 3.6 om akkreditering som certificeringsorgan stod der, at det endnu ikke var besluttet, om Datatilsynet ville fastsætte supplerende krav, samt hvad disse krav i givet fald måtte gå ud på, men at eventuelle supplerende krav ville blive meldt ud senest i foråret 2018. 

Datatilsynet har besluttet ikke at stille supplerende krav og har opdateret vejledningens afsnit 3.6 i overensstemmelse hermed.

Læs vejledningen her (OBS: vejledningen er opdateret i juni 2023).