Nye blanketter til anmeldelse af informationsdatabaser

Dato: 18-07-2018

Vi har lagt et nyt emne på vores hjemmeside om massemediers informationsdatabaser og offentliggjort nye blanketter til anmeldelse af informationsdatabaser.

Med databeskyttelsesloven videreføres ordningen med, at visse behandlinger af personoplysninger hos massemedier er omfattet af lov massemediers informationsdatabaser. De databeskyttelsesretlige regler finder ikke anvendelse på disse behandlinger.

Vi har lagt et nyt emne på om reglerne og en oversigt over anmeldte informationsdatabaser - du finder emnet og oversigten her.

Under Blanketter finder du de blanketter, du skal bruge for at anmelde enten en redaktionel eller en offentligt tilgængelig informationsdatabase.