Godkendelse af certificeringsordninger og akkreditering af certificeringsorganer

Dato: 24-05-2018

Databeskyttelsesforordningen indeholder i artikel 42 og 43 regler om godkendelse af certificeringsordninger og akkreditering af certificeringsorganer.

En certificeringsordning (certificeringsmekanisme) er en ordning, hvor en kvalificeret tredjepart (et certificeringsorgan) attesterer for, at en virksomhed eller en myndighed – der har anmodet om at blive certificeret – lever op til et foruddefineret sæt af kriterier eller krav.

I Datatilsynets vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger kan du også læse meget mere om, hvad en certificeringsordning er, hvad en certificeringsordning kan bruges til, hvordan du får godkendt en certificeringsordning, og hvordan du kan blive akkrediteret som certificeringsorgan.

Hvordan bliver man akkrediteret som en certificeringsorgan?

DANAK er den nationale myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, for akkreditering af certificeringsorganer i Danmark. Datatilsynet har i samarbejde med DANAK, fastlagt reglerne for akkreditering af certificeringsorganer i Danmark i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, litra b, i databeskyttelsesforordningen og forordning (EF) nr. 765/2008. Reglerne er offentliggjort i en akkrediteringsmeddelelse (AMC 31) på DANAK's hjemmeside. Her kan du blandt andet læse, om kriterierne for akkreditering.

Hvor kan du finde en liste over godkendte certificeringsordninger mv.?

Fra den 25. maj 2018 vil Datatilsynet offentliggøre en liste over godkendte certificeringsordninger her på hjemmesiden.

DANAK’s hjemmeside kan man ligeledes finde en oversigt over akkrediterede certificeringsorganer.

Læs mere

Læs mere om certficeringsordninger her.