Hvad sker der med min anmeldelse?

Dato: 29-05-2018

Pligten til at anmelde behandling af personoplysninger er i mange tilfælde bortfaldet. De anmeldelser, som ikke længere er relevante, bliver lukket.

25. maj 2018 kom der nye regler med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. De nye regler medfører, at pligten til at anmelde behandling af oplysninger i mange tilfælde bortfalder.

Har du inden 25. maj sendt en anmeldelse til Datatilsynet, som du ikke har fået endeligt svar på, og som efter de nye regler ikke længere kræver tilladelse, vil vi se bort fra din anmeldelse og afslutte sagen, da den ikke længere er relevant.

Hvad skal fortsat anmeldes?

Efter databeskyttelsesloven skal Datatilsynets tilladelse imidlertid fortsat indhentes, når behandlingen af personoplysninger for en privat dataansvarlig foretages

  • med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister),
  • med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
  • udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.

Derudover skal du indhente tilladelse til særlige behandlinger, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser - læs mere om det her.

Har du allerede anmeldt behandling inden for et af ovenstående områder, behøver du ikke foretage dig noget.

Hvordan anmelder jeg?

Her finder du blanketter til anmeldelser inden for ovenstående områder.