Ny afgørelse om brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

Dato: 28-05-2018

Det var i strid med persondataloven, da SKAT behandlede videregivne oplysninger, som var indhentet i strid med retsplejelovens regler af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

En ny afgørelse fra Datatilsynet fastslår, at oplysninger, der var ulovligt fremskaffet af én myndighed, ikke kunne anvendes af en anden myndighed i sagsbehandlingen.

Klager i sagen var i en årrække under efterforskning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for skattesvig på baggrund af en anmeldelse indgivet af SKAT. Som led i efterforskiningen blev klagers telefon aflyttet, og en række dokumenter blev beslaglagt. De oplysninger, der blev tilvejebragt i forbindelse med efterforskningen, blev videregivet til SKAT. SØIK opgav efterfølgende påtale, mens SKAT fortsatte behandlingen af sagen mod klager og anvendte de oplysninger, der var indhentet af SØIK i forbindelse med efterforskningen i straffesagen.

Det er fastslået af både byretten og landsretten, at visse af de oplysninger, der var videregivet til SKAT, var indhentet i strid med retsplejelovens regler.

Datatilsynet traf den 17. maj 2018 afgørelse i sagen. Datatilsynet fandt, at de oplysninger, der var indhentet i strid med retsplejelovens regler, og som fortsat indgik i SKATS behandling af klagers skattesag, blev behandlet i strid med persondataloven, og at oplysningerne derfor skulle slettes.

Datatilsynet har vurderet, at afgørelsen ville være den samme, hvis den var truffet efter de gældende regler i databeskyttelsesforordningen.

Læs hele afgørelsen her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Astrid Mavrogenis (tlf. 33 19 32 30).