Velkommen til Datatilsynets nye hjemmeside

Dato: 18-05-2018

En ny hjemmeside på en ny platform og i et nyt layout fortæller om det nye retsgrundlag, der kommer med databeskyttelsesforordningen 25. maj.

Om en uge - 25. maj 2018 - finder databeskyttelsesforordningen anvendelse. I den anledning har Datatilsynet relanceret sin hjemmeside med det nye retsgrundlag. Hvor den gamle hjemmeside handlede om persondataloven, beskæftiger den nye sig med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Den gamle hjemmeside havde mere end 10 år på bagen, og derfor sker der en del ændringer ift. både struktur, stil og visuel fremtoning. Samtidig er den bevidst gjort mere borgerrettet:

"Vi har stilet efter at gøre teksterne kortere, klarere og mere forståelige for folk, der ikke beskæftiger sig med databeskyttelse til daglig", fortæller Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.

Et levende site

Med lanceringen anser Datatilsynet dog ikke hjemmesiden for et færdigt produkt, og den vil i den kommende tid blive udbygget på flere fronter.

"I og med, at hjemmesiden beskæftiger sig med et nyt retsgrundlag, er der nogle ting, der først kommer med tiden. Vi har fx ikke taget de gamle afgørelser med, da de tager udgangspunkt i persondataloven, men der vil komme nye afgørelser efter forordningens regler," siger Cristina Angela Gulisano og fortsætter:

"Vi har også ambitioner om skrive endnu flere vejledninger i, hvordan databeskyttelsesforordningen fortolkes, så vi bedst muligt hjælper de dataansvarlige med at leve op til reglerne."

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Har du spørgsmål eller kommentarer til selve hjemmesiden, kan du skrive til ad@datatilsynet.dk.