Se Datatilsynets udkast til konsekvensanalyse-liste

Dato: 02-11-2018

Datatilsynet har skrevet et udkast til en liste over situationer, hvor dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser.

Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at de nationale datatilsyn i alle EU-lande hver især udarbejder lister over situationer, hvor det er obligatorisk at foretage konsekvensanalyser, ligesom det er et krav, at udkastet til denne liste forelægges Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) for en udtalelse.

Datatilsynet har derfor forelagt sit udkast for EDPB og forventer at modtage EDPB’s udtalelse vedrørende listen i december 2018, hvorefter en endelig liste vil blive offentliggjort.

Se udkastet her.

Læs mere

EDPB vedtog på sit møde den 25.-26. september 2018 udtalelser vedrørende 22 øvrige tilsyns konsekvensanalyse-lister. Læs nyheden om dette med henvisning til de 22 udtalelser her.

Du kan også læse mere om konsekvensanalyser generelt her på hjemmesiden.