Nyt Dataråd nedsat

Dato: 12-10-2018

Nu er medlemmerne til et nyt Dataråd udpeget. Datarådet træffer afgørelse i Datatilsynets principielle sager.

Datatilsynet består formelt set af et råd - Datarådet - og et sekretariat.

 

Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i konkrete sager af principiel karakter, mens sekretariatet varetager Datatilsynets daglige drift.

 

Datarådet, der består af en formand og syv andre medlemmer, er nedsat af justitsministeren, og rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Justitsministeren udnævner formanden og fem af medlemmerne, og erhvervsministeren og ministeren for offentlig innovation udnævner hver ét medlem. Der kan udnævnes stedfortrædere for de syv medlemmer.

 

Formanden, medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for fire år. Der kan ske genudpegning to gange.

 

Udpegelsen af formand, medlemmer og stedfortrædere for disse sker på baggrund af disses faglige kvalifikationer. De er således ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende.

 

Fra 15. oktober 2018 består Datarådet af følgende:

Formand

  • Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer (udnævnt af justitsministeren)

Medlemmer

  • Henrik Udsen, dr.jur, Københavns Universitet (udnævnt af justitsministeren)
  • Jesper Thyrring Møller, cand.oecon, kommunaldirektør for Hedensted kommune (udnævnt af justitsministeren)
  • Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner, Bruun & Hjejle (udnævnt af justitsministeren)
  • Anette Christoffersen, cand.mag., direktør for Forbrugerrådet Tænk (udnævnt af justitsministeren)
  • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed (udnævnt af justitsministeren)
  • Svend Hartling, sundhedsdirektør i Region Hovedstaden (udnævnt af ministeren for offentlig innovation)
  • Martin von Haller Grønbæk, advokat og partner, Bird & Bird (udnævnt af erhvervsministeren)