Ny afgørelse: Afslutning af planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps

Dato: 12-07-2019

Datatilsynet har netop afsluttet et planlagt tilsyn hos Forsvarsministeriets Auditørkorps i oktober 2018, hvor tilsynet havde særligt fokus på de registreredes rettigheder.

Forsvarsministeriets Auditørkorps var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i 2018 havde udvalgt til tilsyn efter retshåndhævelsesloven – en lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Tilsynene fokuserede navnlig på de registreredes rettigheder, som findes i afsnit 3 i retshåndhævelsesloven.

Af Datatilsynets afsluttende udtalelse fremgår det bl.a., at Forsvarsministeriets Auditørkorps efter Datatilsynets vurdering fuldt ud har overholdt kravene i retshåndhævelseslovens § 13, stk. 1, om at stille oplysninger til rådighed for den registrerede.

Under tilsynet opstod der i øvrigt spørgsmål om, hvorvidt underretning af sigtede i konkrete militære straffesager vil skulle ske efter retshåndhævelsesloven eller den militære retsplejelov. Datatilsynet udtalte i den forbindelse, at underretning af sigtede i konkrete militære straffesager umiddelbart vil skulle ske i overensstemmelse med den militære retsplejelovs regler. Samspillet mellem retshåndhævelsesloven, den militære retsplejelov og retsplejeloven er efter Datatilsynets opfattelse ikke helt tydeligt, hvorfor tilsynet har besluttet at gå i dialog med Justitsministeriet herom.

Vil du vide mere?

Du kan læse selve afgørelsen her.