Vejledende udtalelse om fingeraftryk

Dato: 18-06-2019

Arbejdsgivere kan ikke behandle fingeraftryk til kontrol af medarbejderes arbejdstid med henvisning til, at retskrav kan fastlægges, fastslår Datatilsynet i en ny vejledende udtalelse.

Datatilsynet har modtaget en henvendelse fra en advokat, som på vegne af en klient ønskede tilsynets stillingtagen til, om behandling af oplysninger om ansattes fingeraftryk (templates) til brug for registrering af ansattes komme/gå tider som led i kontrol af de ansattes arbejdstid kan anses for nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Behandling af biometrisk data – som f.eks. oplysninger om fingeraftryk – med henblik på entydig identifikation af en fysisk person er ifølge databeskyttelsesforordningen omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om følsomme oplysninger.

Datatilsynet udtalte – efter sagen havde været behandlet i Datarådet – at forbuddet mod behandling af oplysninger om en ansats fingeraftryk, herunder templates, i forordningens artikel 9, stk. 1, til brug for registrering af ansattes komme/gå tider ikke kan fraviges med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav), når behandling sker som led i kontrol af en ansats arbejdstid.

Samtykke

Datatilsynet fandt endvidere anledning til at overveje, om behandling af ansattes fingeraftryk med henblik på at kontrollere ansattes komme/gå tider som led i tidskontrol vil kunne ske på baggrund af et samtykke fra den ansatte.

I den forbindelse vurderede Datatilsynet, at en ansats samtykke til, at en arbejdsgiver kan behandle oplysninger om vedkommendes fingeraftryk i forbindelse med tidskontrol, som det klare udgangspunkt ikke kan anses for at være givet frivilligt og dermed udgøre et gyldigt behandlingsgrundlag.

Vil du vide mere?

Du kan læse selve udtalelsen her.

Har du spørgsmål til udtalelsen, kan du kontakte kontorchef Astrid Mavrogenis på tlf. 33 19 32 30.

Spørgsmål fra pressen rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 40 41 30 23 eller ad@datatilsynet.dk.