Ny afgørelse: Burda Nordics optagelse af telefonsamtaler

Dato: 28-11-2019

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Burda Nordics behandling af personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler vedrørende salg og markedsføring af forlagets magasiner er sket uden gyldigt samtykke fra de registrerede, og at Burda Nordic ikke har iagttaget forlagets oplysningspligt.

Datatilsynet indledte i januar 2019 en sag af egen drift mod Burda Nordic, da Datatilsynet gennem en række borgerhenvender var blevet bekendt med Burda Nordics optagelse af telefonsamtaler ved salg og markedsføring af Burda Nordics magasiner.

Datatilsynet traf den 21. november afgørelse i sagen. Tilsynet fandt, at Burda Nordics behandling af personoplysninger i forbindelse med optagelse af telefonsamtaler er sket uden et gyldigt samtykke. Datatilsynet fandt desuden at Burda Nordic ikke har iagttaget forlagets oplysningspligt i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Burda Nordic har oplyst, at optagelserne udelukkende bruges til at dokumentere aftaleindgåelser. Datatilsynet bemærkede hertil, at der altid skal foreligge et sagligt formål med optagelser af telefonsamtaler, og at virksomheder således skal overveje, om det forfulgte formål kan opnås med mindre indgribende midler, f.eks. ved fremsendelse af ordrebekræftelser via e-mail. 

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen.

Læs om reglerne for optagelse af telefonsamtaler.

Læs mere om oplysningspligten i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.