Ny afgørelse: Indsigt i personoplysninger hos DSB

Dato: 26-11-2019

Datatilsynet fandt i et konkret tilfælde, at det var berettiget, at DSB ikke gav indsigt i de personoplysninger, som DSB (eventuelt) havde indsamlet ved hjælp af cookies. Datatilsynet udtalte imidlertid alvorlig kritik af, at DSB’s behandling af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med reglerne om indsigt og reglerne for udøvelse af registreredes rettigheder.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over DSB’s håndtering af borgerens indsigtsanmodning. Borgeren havde den 29. januar 2019 rettet henvendelse til DSB med en anmodning om indsigt i de personoplysninger, som DSB havde registreret om borgeren.

Den 8. februar 2019 besvarede DSB borgerens anmodning, men DSB udleverede i forbindelse med besvarelsen ikke indholdet af alle de personoplysninger, som DSB behandlede om borgeren.

Først efter at Datatilsynet havde anmodet DSB om en udtalelse i sagen, fik borgeren den 11. april 2019 udleveret indholdet af de resterende personoplysninger.

I forbindelse med sagen indskærpede Datatilsynet over for DSB, at der ikke kan stilles krav om, at en registreret udtrykkeligt skal anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som DSB måtte behandle om en registreret i forbindelse med tv-overvågning.

Datatilsynet fandt imidlertid ikke grundlag for at udtale kritik af, at DSB ikke havde givet borgeren indsigt i de personoplysninger, som DSB havde indsamlet ved hjælp af cookies. Datatilsynet lagde vægt på, at der ved den behandling, som fandt sted i forbindelse med anvendelsen af cookies, ikke blev gemt personoplysninger om borgeren på en sådan måde, at DSB herudfra ville være i stand til at identificere borgeren uden yderligere oplysninger.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om retten til indsigt.

Læs mere om tv-overvågning.