Nye vilkår for advarselsregistre og spærrelister

Dato: 22-11-2019

Datatilsynet har fastsat nye vilkår for private dataansvarliges behandling af oplysninger i form af advarselsregistre og spærrelister. Samtidig offentliggøres nye vejledninger herom.

Datatilsynet har i forbindelse med overgangen til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven opdateret vilkårene for behandling af oplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregistre). 

Du finder de nye vilkår for advarselsregistre her.

Endvidere har Datatilsynet fastsat særskilte vilkår for spærrelister, der er en særlig form for advarselsregister, der føres i tilknytning til et betalingsinstrument. 

Du finder de nye vilkår for spærrelister her.

Datatilsynet har tillige udarbejdet to vejledninger, som nærmere beskriver, hvornår der er tale om henholdsvis et advarselsregister og en spærreliste, og hvordan ansøgningsprocessen foregår, ligesom vejledningerne indeholder en gennemgang af de vilkår, som tilsynet som udgangspunkt stiller i forbindelse med en tilladelse til at drive advarselsregistervirksomhed.

Du finder Datatilsynets vejledning om advarselsregistre her.

Du finder Datatilsynets vejledning om spærrelister her.