Vejledning om samtykke er opdateret

Dato: 02-09-2019

En opdateret vejledning fra Datatilsynet skal gøre det klart, hvornår et samtykke er gyldigt, og hvad der sker, når et samtykke bliver trukket tilbage.

Datatilsynet offentliggør nu en opdateret vejledning om samtykke.

Formålet med vejledningen er at forklare, hvornår der foreligger et gyldigt samtykke, og hvad retsvirkningerne er, hvis et samtykke trækkes tilbage. Vejledningen giver en kort introduktion til reglerne om samtykke som behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen og en række eksempler på brugen af samtykke.

Vejledningen indeholder en tjekliste, som en dataansvarlige kan bruge som rettesnor for, om et samtykke er på linje med kravene i databeskyttelsesforordningen eller ej. Tjeklisten kan imidlertid også bruges af f.eks. den registrerede, der gerne vil have et hurtigt overblik over reglerne om samtykke, inden han/hun giver samtykke til en behandling af personoplysninger. 

Opdateringen er blandt andet sket på baggrund en opdatering af vejledningen om samtykke fra artikel 29-gruppen (nu Det Europæiske Databeskyttelsesråd).

Hvis du har spørgsmål til vejledningen, kan du kontakte Datatilsynet på tlf. 33 19 32 00.