Ny afgørelse: Brug af fingeraftryk ved adgangskontrol

Dato: 05-08-2020

I en konkret sag er det ikke i strid med reglerne, at en virksomhed behandler oplysninger om fingeraftryk med henblik på entydig identifikation af medarbejdere.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en fagforening på vegne af et af foreningens medlemmer har klaget over, at en virksomhed behandler oplysninger om fingeraftryk med henblik på entydig identifikation af, hvilken medarbejder der tilgår og forlader arbejdspladsen.

Virksomheden oplyste, at der var tale om en kontrolforanstaltning, som var varslet i henhold til DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger.

Virksomheden begrundede kontrolforanstaltningen med, at det er afgørende for fødevaresikkerheden, herunder virksomhedens eksportmuligheder, at uvedkommende ikke får adgang til produktionen, og at det til enhver tid kan identificeres, hvem der har deltaget i produktionen af et givent produkt. Nøglebrikker, som medarbejderne scanner, giver ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at det entydigt kan identificeres, hvem der har været til stede i produktionen, da der kan ske tyveri af nøglebrikker eller ombytning af nøglebrikker såvel fejlagtigt som bevidst.

Efter en samlet gennemgang fandt Datatilsynet, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering. Behandlingen kunne derfor finde sted inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Læs mere

Læs selve afgørelsen her