Nye afgørelser: Tilsyn med efterlevelse af oplysningspligten

Dato: 19-08-2020

Datatilsynet har gennemført fem tilsyn med fokus på efterlevelse af oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for medarbejdere.

Datatilsynet har afsluttet fem planlagte tilsyn over for henholdsvis tre offentlige myndigheder og to private virksomheder, som fokuserede på disses efterlevelse af reglerne om oplysningspligt ved brug af kontrolforanstaltninger over for medarbejdere. Tilsynene var skriftlige og fokuserede også på, om myndighedernes og virksomhedernes iagttagelse af oplysningspligten levede op til princippet om gennemsigtighed, som efter Datatilsynets vurdering bl.a. indebærer, at den dataansvarlige skal give medarbejderne let tilgængelig og forudgående information om de anvendte kontrolforanstaltninger.

Datatilsynet har på baggrund af tilsynene udtalt alvorlig kritik i tre af de fem sager. I to af sagerne er tilsynet kommet med en udtalelse med kritik.

Læs afgørelserne

Læs mere

Vejledning om registreredes rettigheder

Vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold