Opgørelse over sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019

Dato: 12-02-2020

En ny opgørelse ser på tendenserne i de 2.328 brud på persondatasikkerheden, som blev anmeldt til Datatilsynet i fjerde kvartal af 2019.

Hvert kvartal offentliggør Datatilsynet en opgørelse over de underretninger om brud på persondatasikkerheden, tilsynet har modtaget.

Den seneste opgørelse over fjerde kvartal af 2019 viser blandt andet, at de dataansvarlige ikke ofte nok får vurderet, om de berørte borgere skal informeres om sikkerhedsbrud. I ca. 15 % af anmeldelserne var der således ikke foretaget en korrekt og fyldestgørende vurdering af, om de registererede skulle underrettes. Datatilsynet har i flere tilfælde givet påbud til de dataansvarlige om at foretage en sådan underretning.

Læs opgørelsen her.

Vil du vide mere?

Læs den forrige opgørelse over underretninger om brud på persondatasikkerheden.

Hør den episode i Datatilsynets podcast, som handler om sikkerhedsbrud.

Læs vejledningen om håndteringen af brud på persondatasikkerheden.