Ny afgørelse: Carlsberg Danmark A/S

Dato: 02-06-2020

Datatilsynet har afsluttet et tilsyn med Carlsberg Danmark A/S med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering. Datatilsynet fandt, at behandlingen var sket i overensstemmelse med reglerne.

Datatilsynet har i sidste uge afsluttet et skriftligt tilsyn med Carlsberg Danmark A/S. Tilsynet fokuserede på Carlsbergs opbevaring og sletning af personoplysninger om ansøgere indsamlet i forbindelse med rekruttering til ansættelse, hvor ansøgeren ikke er blevet ansat.

Datatilsynet fandt, at Carlsbergs behandling af oplysninger om ansøgere efter endt rekrutteringsforløb overholdt kravene i databeskyttelsesforordningen.

Virksomhedens behandlingsgrundlag

Carlsberg behandler oplysninger om ansøgere til to formål. Oplysningerne blev opbevaret for at sikre dokumentation for korrekt rekrutteringsforløb i tilfælde af eventuelle klager om eksempelvis diskrimination. Disse oplysninger blev opbevaret på baggrund af virksomhedens legitime interesse.

Herudover opbevarede Carlsberg oplysninger om ansøgere med henblik på at oplyse om fremtidige jobmuligheder i virksomheden. Disse oplysningerne blev opbevaret på baggrund af samtykke. 

Datatilsynet fandt, at Carlsberg i begge tilfælde havde lovligt grundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 6 for behandlingen.

Opbevaringsperioden og sletningen af oplysningerne

Ansøgerne har mulighed for at slette deres egen ansøgerprofil, og dermed slette oplysningerne. Hvis ansøgeren ikke selv sletter sin ansøgerprofil, slettes denne automatisk efter seks måneder.

Oplysningerne gemmes i et rekrutteringssystem, og der sker automatisk sletning den første i hver måned. Carlsberg har til Datatilsynet dokumenteret dette ved en anonymiseret slettelog, nedskrevne procedurer, redegørelser og lignende dokumentation vedrørende sletning af oplysninger om ansøgere.

Også her fandt Datatilsynet, at Carlsbergs behandling af oplysninger om ansøgere ses at være sket i overensstemmelse med reglerne.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen.

Hvis du vil videre mere om databeskyttelse i ansættelsesforhold, så har Datatilsynet lavet en vejledning om emnet.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.