Ny afgørelse: Klage over manglende sletning

Dato: 12-06-2020

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) for manglende sletning af videooptagelser og billeder af en tidligere medarbejder på internettet, efter at vedkommende havde trukket sit samtykke tilbage.

Datatilsynet har den 18. maj 2020 truffet afgørelse i en sag, hvor en tidligere medarbejder klagede over DMR A/S’ manglende sletning af videooptagelser og billeder af ham, som indgik i en række film på virksomhedens hjemmeside, virksomhedens Facebookside og Youtube.

Datatilsynet fandt, at DMR A/S ikke uden unødig forsinkelse havde slettet oplysningerne om den tidligere medarbejder, da den tidligere medarbejder ved sine henvendelser om sletning til DMR A/S måtte anses for at have trukket sit samtykke til behandlingen tilbage, og da DMR A/S ikke umiddelbart herefter slettede oplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, litra b.

I afgørelsen lagde Datatilsynet vægt på, at den tidligere medarbejder over for DMR A/S oplyste, at han ønskede videomaterialet slettet, og at DMR A/S efterfølgende tilkendegav, at DMR A/S på den baggrund ville klippe ham ud af alle film. Endvidere lagde Datatilsynet vægt på, at den tidligere medarbejder fremgik af DMR A/S’ film på Youtube og DMR A/S’ hjemmeside efter, at DMR A/S havde oplyst over for ham, at han nu var klippet ud af medarbejderfilmen.

Læs mere

Klage over manglende sletning.

Ret til sletning eller retten til at blive glemt.

Læs Datatilsynets vejledning om samtykke.