Nyt register over EU-afgørelser

Dato: 26-06-2020

En nyt initiativ fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd giver et overblik over afgørelser i grænseoverskridende sager.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet (EDPB)) har offentliggjort en oversigt over afgørelserne i de sager, der har været behandlet efter den såkaldte One-Stop-Shop-procedure. Afgørelserne har tidligere kun været offentligt tilgængelige i det omfang, de er blevet offentliggjort af tilsynsmyndigheden. De offentliggøres nu sammen med et resumé af sagen. 

Når en sag vedrører en grænseoverskridende behandling, eksempelvis fordi den berører registrerede i flere medlemsstater, udpeges der en ledende tilsynsmyndighed med ansvaret for sagens behandling og koordinationen med de andre tilsynsmyndigheder. Formålet er at undgå, at tilsynsmyndighederne i flere medlemsstater behandler den samme sag. Når der træffes afgørelse i sagen, har samtlige berørte tilsyn således været inddraget.

Registeret ligger på Databeskyttelsesrådets hjemmeside.