FSR og Datatilsynet lancerer ny revisorerklæring

Dato: 19-11-2020

Dataansvarlige skal føre kontrol med deres databehandlere. En ny revisorerklæring fra FSR - danske revisorer kan bidrage til at få løst opgaven med en passende grad af sikkerhed.

I 2019 lancerede FSR - danske revisorer og Datatilsynet sammen en revisorerklæring, som skal hjælpe dataansvarlige med at påse, at deres databehandlere lever op til kravene i GDPR.

Nu følges erklæringen op af en ny udgave med en begrænset grad af sikkerhed. Det kan være nyttigt, når der fx er mindre kompleksitet i behandlingen af personoplysninger, og den nye erklæring kan således være med til at sikre, at brugen af revisorerklæringer står mål med behovet i den konkrete situation.

Det er ikke nødvendigt at benytte revisorerklæringer for at efterleve GDPR, men kan være en god måde at sikre, at de relevante områder bliver belyst, og at man får foretaget en uvildig kontrol af sikkerhedsniveauet.

Læs mere

Hent den nye revisorerklæring med en begrænset grad af sikkerhed her hos FSR - danske revisorer.

Læs mere om revisorerklæringen med en høj grad af sikkerhed her.