Ny afgørelse: Forkert behandlingsgrundlag

Dato: 10-11-2020

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Rejsekorts behandling af personoplysninger er sket på baggrund af et forkert behandlingsgrundlag.

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt alvorlig kritik af, at Rejsekort har behandlet klagers oplysninger i strid med princippet om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, da Rejsekort ikke burde have behandlet oplysninger om klager på baggrund af et samtykke.

I den forbindelse er det Datatilsynets opfattelse, at Rejsekort skal foretage en fornyet vurdering af behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger om andre end klager i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på et samtykke. Rejsekort skal fremsende en skriftlig redegørelse for denne fornyede vurdering til Datatilsynet.

Endvidere har Datatilsynet på baggrund af klagen udtalt alvorlig kritik af Rejsekorts fortsatte behandling af rejsedata og oplysninger om aftaleindgåelse mellem Rejsekort og klager, da Rejsekort ikke har grundlag for denne fortsatte behandling, efter klager trak sit samtykke tilbage. Herefter har Datatilsynet meddelt Rejsekort påbud om at slette rejsedata og oplysninger om aftaleindgåelsen vedrørende klager, som Rejsekort ikke er forpligtet til at opbevare efter bogføringsloven.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs Datatilsynets vejledning om samtykke.

Læs mere om den dataansvarliges forpligtelser.