Nye resolutioner fra Global Privacy Assembly

Dato: 19-10-2020

På et møde i Global Privacy Assembly, som blev afholdt i sidste uge, blev der vedtaget en række resolutioner vedrørende bl.a. håndteringen af corona-udbruddet.

Datatilsynet har deltaget i det årlige møde i Global Privacy Assembly (GPA), som blev afholdt den 13.-15. oktober 2020.

Mødet skulle have fundet sted i Mexico, men blev i stedet afholdt online pga. corona-situationen.

GPA er et globalt forum, som har til formål at fremme samarbejdet mellem nationale databeskyttelsesmyndigheder bl.a. gennem vedtagelse af rapporter og resolutioner om aktuelle emner. Udkast til rapporter, resolutioner mv. forberedes inden vedtagelsen på det årlige møde i en række arbejdsgrupper, hvoraf Datatilsynet deltager i nogle.

Den seneste tid har GPA særligt haft fokus på de databeskyttelsesretlige spørgsmål, som håndteringen af corona-udbruddet har givet anledning til. Der har i den forbindelse været nedsat en task force, som bl.a. har indsamlet best practice og arbejdet med kapacitetsopbygning i medlemsstaterne.

GPA vedtog på mødet en række resolutioner om bl.a. håndteringen af corona-udbruddet, kunstig intelligens og ansigtsgenkendelse. Der blev endvidere vedtaget en resolution, som skal give GPA mulighed for at spille en mere aktiv rolle i forhold til at skabe global opmærksomhed om databeskyttelsesretlige spørgsmål.

De vedtagne resolutioner er tilgængelige her.