GDPR er også rettigheder om køn og seksualitet

Dato: 14-08-2021

I disse dage fejres WorldPride i København og Malmø. Her kan du læse om, hvorfor oplysninger om seksuelle forhold og orientering skal beskyttes.

København og Malmø er 12.-22. august værter for WorldPride, som er en fejring og manifestation af lighed, diversitet og LGBTI+-rettigheder. WorldPride omfatter bl.a. debatter, koncerter, optog og sportsbegivenheden EuroGames.

I anledning af WorldPride giver Datatilsynet her et lille indblik i, hvordan GDPR (også kendt som databeskyttelsesforordningen) medvirker til at beskytte nogle af de rettigheder, der fejres under WorldPride.

Reglerne i GDPR omfatter alle former for personoplysninger - dvs. alt, der kan henføres til en fysisk person. Men kravene til beskyttelsen af oplysningerne afhænger bl.a. af oplysningernes karakter.

Oplysninger om seksuelle forhold er - på linje med bl.a. oplysninger om religion, politisk overbevisning og helbred - i den kategori, man kalder følsomme oplysninger. De er blandt andet følsomme, fordi det kan have store konsekvenser for den enkelte, hvis oplysningerne kommer i de forkerte hænder, bliver gjort offentligt kendte eller bliver brugt usagligt og i diskriminerende afgørelser eller begrænsninger.

Derfor er det faktisk udgangspunktet i GDPR, at der er et forbud mod at indsamle, opbevare eller videregive oplysninger om følsomme personoplysninger. Hvis en virksomhed eller myndighed alligevel finder det nødvendigt at behandle oplysninger om fx en persons seksuelle forhold, kræver det, at man opfylder kravene til en af undtagelserne fra forbuddet.

Derudover skal man - som ved behandling af alle andre former for personoplysninger - have et retligt grundlag for at behandle oplysningerne, ligesom man skal leve op til en række grundlæggende principper, der afspejler rettighederne i EU's-charter for øvrige menneskerettigheder. Endelig har borgerne en række rettigheder i GDPR, som man skal være parat til at efterleve - herunder retten til sletning, indsigt, begrænsning m.m.

Vil du vide mere?

Læs mere om WorldPride

Læs mere om personoplysninger og følsomme oplysninger

Læs mere om dine rettigheder

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation – på dansk databeskyttelsesforordningen. GDPR har haft virkning fra den 25. maj 2018 og udgør sammen med bl.a. databeskyttelsesloven og retshåndhævelsesloven reglerne for databeskyttelse i Danmark.

GDPR gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger mv. Som borger har du en række rettigheder i forhold til beskyttelsen af dine personoplysninger.