Tilsyn med informationssikkerhed

Dato: 21-08-2021

Datatilsynet er ved at gennemføre skriftlige tilsyn med sikkerheden i 30 organisationer. Her kan du se de spørgsmål, der danner grundlaget for tilsynene.

Som et led i Datatilsynets arbejde med at styrke den data- og risikobaserede indsats har tilsynet hen over sommeren – via et online-værktøj – iværksat en række tilsyn med udgangspunkt i standardiserede spørgsmål. Tilsynene gennemføres hos henholdsvis 9 hoteller, 10 forsikringsselskaber og 11 kommuner.

Tilsynene skal give Datatilsynet et grundlag for at foretage en individuel vurdering af en given organisations modenhed på databeskyttelsesområdet, herunder navnlig sikkerhedsområdet. Da tilsynene er baseret på enslydende spørgsmål, vil Datatilsynet imidlertid også kunne sammenholde de enkelte besvarelser med besvarelser fra andre dataansvarlige inden for samme branche, ligesom tilsynet vil vurdere besvarelserne på tværs af brancher.

Fristen for besvarelse af spørgsmålene er fastsat til 10. september 2021, hvorefter Datatilsynet vil vurdere, om de enkelte tilsyn kan afsluttes, eller om der er anledning til at anmode om dokumentation for de afgivne svar, stille yderligere spørgsmål og/eller varsle egentlige tilsynsbesøg.

Du kan her se de udsendte spørgsmål samt den tilknyttede vejledning til besvarelse af spørgsmålene i online-værktøjet.