Datatilsynet styrkes i ny politisk aftale om finansloven

Dato: 07-12-2021

Der lægges op til flere midler til Datatilsynet, som skal gå til mere opsøgende arbejde med at rådgive og vejlede myndigheder og virksomheder i sikker behandling af borgernes data.

I den aftale om finansloven for 2022, der blev indgået i går mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, fremgår det, at parterne er enige om at afsætte yderligere 16,8 mio. kr. i alt  til Datatilsynet i perioden 2022-2025 fra Digitaliseringsfonden. Formålet er at styrke Datatilsynets opsøgende arbejde med at rådgive og vejlede myndigheder og virksomheder i sikker behandling af borgernes data.

Der blev på finansloven for 2021 afsat i alt 500 mio. kr. til en Digitaliseringsfond. under regeringens digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid.

Regeringen nedsatte i marts 2021 et digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid. Partnerskabet, der har bidraget med viden om, hvordan Danmark bedst udnytter den digitale omstilling, består af eksperter, virksomhedsledere, faglige organisationer, KL og Danske Regioner, og det har leveret 46 konkrete anbefalinger til regeringen, der kan bidrage til at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland.

"Jeg er rigtig glad for udsigten til, at vi får tilført flere midler. Pengene skal bruges til nogle opgaver, som ligger i naturlig forlængelse af de ting, vi gør i dag, og vi glæder os til at komme i gang," siger direktør i Datatilsynet Cristina Angela Gulisano og fortsætter:

"I Danmark er vi rigtig gode til digitalisering, men det forudsætter, at vi som borgere kan have tillid til, at myndigheder og virksomheder passer ordentligt på vores oplysninger. Når man har ambitioner om endnu mere digitalisering, kræver det blandt andet mere rådgivning og vejledning fra Datatilsynet, og det er det, vi får midler til her." 

Vil du vide mere? 

Læs aftale om finansloven for 2022 her.

Læs Finansministeriets nyhed her.