Ny whistleblowerordning er i luften

Dato: 17-12-2021

Danmark har i dag fået en ny whistleblowerordning. Den kan bruges af alle til at indberette nogle bestemte typer overtrædelser og alvorlige forhold, de har fået kendskab til gennem deres arbejde.

Datatilsynet lancerer i dag en helt ny whistleblowerordning, hvor man kan indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Ordningen er en selvstændig og uafhængig del af Datatilsynet og er etableret på baggrund af whistleblowerloven, som blev vedtaget i juni.

"Det er vigtigt, at man har et sted, man trygt og sikkert kan gå til, hvis man bliver opmærksom på ulovlige forhold på sit arbejde. Jeg er glad for, at vi i Datatilsynet er blevet vist den tillid, det er at varetage denne opgave - og vi har gjort os umage for at føre det ud i livet på en måde, der tager hånd om de særlige behov der er for fortrolighed, sikkerhed og anonymitet," siger Cristina Angela Gulisano, direktør i Datatilsynet.

Ordningen træder i kraft i dag - og du kan læse meget mere om den på ordningens hjemmeside whistleblower.dk.

Baggrund for ordningen

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven).

Loven gennemfører EU-direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, i dansk ret.

Derudover indfører loven en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere i dansk ret, bl.a. ved i vidt omfang at pålægge offentlige myndigheder og en lang række private virksomheder og organisationer pligt til at etablere interne whistleblowerordninger.

Som supplement til de interne whistleblowerordninger følger det af loven, at der også skal etableres en ekstern whistleblowerordning i bl.a. Datatilsynet, jf. whistleblowerlovens § 17.

Datatilsynet har derfor etableret en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning til modtagelse og behandling af indberetninger vedrørende overtrædelser af visse områder af EU-retten, og indberetninger som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold. 

Hvem kan bruge ordningen?

Alle kan bruge ordningen til at indberette oplysninger, de er kommet i besiddelse af gennem deres arbejde - eksempelvis som ansat, samarbejdspartner e.l.

Hvad kan man whistleblowe om?

Man kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser som bestikkelse, aflytning, bedrageri, samt chikane og andre alvorlige forhold.

Hvordan indberetter man?

Man kan indberette til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde - og der er også mulighed for at indberette anonymt.