Ny afgørelse

Tryg Forsikring opfylder kravene inden for databeskyttelsesreglerne

Dato: 08-12-2021

Datatilsynet har vurderet, at Tryg Forsikring A/S’ indsamling af helbredsoplysninger om en forsikringstager (klager) var sket inden for databeskyttelsesreglerne. Tilsynet har yderligere konstateret, at klagers samtykke ikke var et samtykke omfattet af GDPR.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger [klager] har klaget over, at Tryg Forsikring – til brug for vurderingen af et krav om erstatning fremsat af klager – havde indhentet oplysninger om vedkommende i form af lægejournaler.

Datatilsynet fandt, at Tryg Forsikrings indsamling af helbredsoplysninger om klager var sket i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet lagde vægt på, at Tryg Forsikrings indsamling af oplysninger om klager skete med det formål at afgøre, hvorvidt klager var berettiget til erstatning i henhold til de forsikringsbetingelser, som var gældende for forsikringsaftalen. Tilsynet lagde yderligere vægt på, at indsamlingen af oplysningerne skete med henblik på opfyldelse af aftalen mellem Tryg Forsikring og forsikringstager for at fastlægge et eventuelt krav på udbetaling i henhold til forsikringsaftalen.

Datatilsynet fandt i øvrigt ikke grundlag for at tilsidesætte Tryg Forsikrings vurdering af, at de havde indsamlet de oplysninger, som var nødvendige for, at de som forsikringsselskab kunne behandle den anmeldte skade.

Endelig bemærkede Datatilsynet, at det samtykke, som klager i sagen havde givet Tryg Forsikring, ikke var et databeskyttelsesretligt samtykke omfattet af databeskyttelsesforordningens regler.

Læs selve afgørelsen her.

Læs også vores vejledning om samtykke her.