Ny afgørelse: Forælders brug af Orienteringsret.dk

Dato: 04-03-2021

Datatilsynet har modtaget en række henvendelser og klager om hjemmesiden Orienteringsret.dk. Datatilsynet har nu truffet afgørelse i den første klagesag, hvor tilsynet bl.a. fandt, at en forælders brug af hjemmesiden skete som led i en rent personlig aktivitet.

I en sag, hvor faren til to børn havde anvendt Orienteringsret.dk, klagede børnenes mor efterfølgende til Datatilsynet over, at Orienteringsret.dk videregav oplysninger om forældremyndighed og personnummer til en lang række af skoler, myndigheder, institutioner mv. Moderen anførte bl.a., at hjemmesiden på en række områder ikke levede op til kravene om passende sikkerhed. Datatilsynet fandt indledningsvist, at farens anmodning om orientering skete som led i en rent personlig eller familiemæssig aktivitet, hvorfor reglerne for databeskyttelse ikke fandt anvendelse for hans behandling af oplysninger om børnene.

Det var imidlertid Datatilsynets vurdering, at Orienteringsret.dk skulle leve op til reglerne i databeskyttelsesforordningen. Tilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at det fremgår af forordningens indledende betragtninger, at forordningen gælder for den, som tilvejebringer midlerne til behandling af personoplysninger til personlige eller familiemæssige aktiviteter. 

Klagen gav således Datatilsynet anledning til at vurdere en række sikkerhedsmæssige forhold vedrørende den behandling af personoplysninger, som blev foretaget af Orienteringsret.dk.

Datatilsynet fandt imidlertid ikke grundlag for at konstatere, at Orienteringsret.dk ikke havde fastsat passende sikkerhedsforanstaltninger.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Hvad er Orienteringsret.dk?

Hjemmesiden Orienteringsret.dk gør det muligt for en forælder, som ikke har forældremyndig-heden, at udsende anmodninger om orientering om barnets forhold til skoler, institutioner, myndigheder mv. Dette kan ske jf. forældreansvarsloven.