Ny afgørelse:

Alvorlig kritik af Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS’ behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende

Dato: 20-10-2021

Datatilsynet har i en sag af egen drift, som blev startet på baggrund af en konkret klage, udtalt alvorlig kritik af Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS’ behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende på hjemmesiden www.alstrom.dk.

Datatilsynet tog i sagen stilling til to samtykkeløsninger, som blev brugt på www.alstrom.dk, da Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS ved tilsynets iværksættelse af sagen skiftede samtykkeløsning.

Den første samtykkeløsning, som Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS benyttede, præsenterede den hjemmesidebesøgende for information om, at der blev indsamlet og behandlet oplysninger i forbindelse med besøget på www.alstrom.dk. Den hjemmesidebesøgende havde herefter mulighed for at vælge ”Læs mere om cookies” eller ”Luk”.

Oplysningerne blev indsamlet til flere forskellige formål, og det var ikke muligt for den hjemmesidebesøgende at afvise at give samtykke.

Manglende gyldigt samtykke 

Datatilsynet fandt, at Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS ved brug af den første samtykkeløsning ikke indhentede et gyldigt samtykke til at behandle oplysninger om de hjemmesidebesøgende. Begrundelsen herfor var, at den hjemmesidebesøgende ikke kunne vælge mellem de forskellige behandlingsformål, og at den hjemmesidebesøgende ikke havde mulighed for at afstå fra at give samtykke.

Datatilsynet udtalte på baggrund heraf alvorlig kritik af, at behandlingen af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Den anden samtykkeløsning, som blev benyttet på www.alstrom.dk, gav den hjemmesidebesøgende mere information om den behandling, som Alstrøm – Din Isenkræmmer ApS foretog, ligesom den hjemmesidebesøgende havde mulighed for at til- eller fravælge forskellige formål samt at vælge mellem ”Acceptér” eller ”ACCEPTÈR ALLE”.

Datatilsynet fandt dog grundlag for at udtale kritik af samtykkeløsningen. Kritikken var begrundet i, at samtykkeløsningens visuelle udformning skubbede den hjemmesidebesøgende i retning af ”ACCEPTÈR ALLE”-knappen, og at det derfor ikke var tilsvarende let at afstå fra at give samtykke, som det var at give samtykke.

Datatilsynet udtalte endvidere alvorlig kritik af den anden samtykkeløsning, da der allerede ved den hjemmesidebesøgendes tilgang til www.alstrom.dk blev indsamlet oplysninger om den hjemmesidebesøgende til brug for bl.a. statistik og markedsføring, på trods af at den hjemmesidebesøgende ikke havde samtykket hertil.

Vil du vide mere?

Du kan læse afgørelsen her.

Du kan også læse vores vejledning om samtykke her.