Ny bødevejledning:

Udmåling af bøder til fysiske personer

Dato: 24-09-2021

Datatilsynet offentliggør nu en ny bødevejledning om udmåling af bøder til fysiske personer, der overtræder databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet en vejledning om udmåling af bøder til fysiske personer, der overtræder databeskyttelsesreglerne. Den nye bødevejledning vedrører alene fastsættelse af bøder i forbindelse med fysiske personers overtrædelser af databeskyttelsesreglerne. For bødestørrelser vedrørende virksomheder henviser vi til Datatilsynets bødevejledning for udmåling af bøder til virksomheder.

Hvad indeholder vejledningen?

Bødevejledningen indeholder blandt andet et afsnit om dataansvaret og forklarer dermed, hvem der skal stilles til ansvar for en overtrædelse. Derudover indeholder vejledningen en række eksempler på skærpende og formildende omstændigheder, som Datatilsynet hidtil har lagt vægt på i tidligere bødeindstillinger.

I bødevejledningen indgår også en oversigt over Datatilsynets praksis for bødeindstillinger i sager, som tilsynet har behandlet flere af og derfor har fastsat standardbødeindstillinger i. Det er dog vigtigt at have for øje, at der alene er tale om tilsynets indstillinger, og at sagerne altid skal vurderes konkret og derfor kan afvige fra standardbøderne. Den dataansvarliges økonomiske forhold indgår altid i udmålingen af bødestørrelsen, hvorfor standardbødeindstillingerne kun tager udgangspunkt i et gennemsnitligt indtægtsniveau.

Vejledningen er et arbejdsdokument, der løbende vil blive udbygget efterhånden som Datatilsynet, anklagemyndigheden og domstolene håndterer flere straffesager på området, og i takt med at praksis, såvel nationalt som i EU, udvikles.

Læs bødevejledning - udmåling af bøder til fysiske personer her. (NB: Vejledningen er opdateret efterfølgende - vi henviser her til den gældende version)