Ny afgørelse:

Tilsyn med iagttagelse af oplysningspligten ved hurtigtest i grundskolen

Dato: 21-09-2021

Datatilsynet har undersøgt Falck Danmark A/S’ iagttagelse af oplysningspligten ved behandling af personoplysninger i forbindelse med COVID-19-hurtigtest af elever over 12 år i grundskolen. Konklusionen er, at Falck lever op til reglerne, men tilsynet anbefaler, at der udarbejdes information målrettet børn.

Børn og unge har - ifølge GDPR - krav på en særlig beskyttelse af deres data, eftersom de ofte er mindre bevidste om risici, konsekvenser og garantier og om deres rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger.

I forlængelse af Datatilsynets tilsyn med Covid-19 testudbydere tidligere på året valgte Datatilsynet derfor i juni måned at føre tilsyn med Falck Danmark A/S’ iagttagelse af oplysningspligten ved behandling af personoplysninger. Det skete i forbindelse med COVID-19 hurtigtest af elever over 12 år i grundskolen.

Datatilsynet fandt, at Falck Danmark A/S’ iagttagelse af oplysningspligten var i overensstemmelse med reglerne, men bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en pjece eller plancher, som i form og indhold er rettet mod børn.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.