Videregivelse af personoplysninger levede op til GDPR

Dato: 18-04-2023

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor Securitas A/S havde videregivet personoplysninger i forbindelse med en sikkerhedsgodkendelse af en medarbejder.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en tidligere vagtmedarbejder klagede over, at Securitas A/S havde videregivet oplysninger om vedkommende til Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med en sikkerhedsgodkendelse. Datatilsynet fandt i sagen, at der var et lovligt grundlag for den omhandlede videregivelse af oplysninger.

Securitas A/S videregav I forbindelse med ansættelsen oplysninger om vedkommendes jobtitel, fulde navn og personnummer, og oplyste i forbindelse med sagen at det er en forudsætning for ansættelsen hos Securitas A/S, at man som medarbejder bliver sikkerhedsgodkendt.

Datatilsynet lagde i sin afgørelse blandt andet vægt på, at indhentelsen af sikkerhedsgodkendelse var nødvendig for, at Securitas A/S som arbejdsgiver kunne sikre sig, at vedkommende, som arbejdstager, kunne varetage de opgaver, der var nødvendige i forbindelse med ansættelsen.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold i Datatilsynets vejledning om emnet.