Ny afgørelse

Kritik af Rigspolitiet for ikke at overholde betingelser for søgning i EU-informationssystemer

Dato: 23-08-2023

I forbindelse med et tilsyn af Rigspolitiet har Datatilsynet truffet afgørelse i en sag, hvor Rigspolitiet ikke havde foretaget den nødvendige kontrol, der kræves for søgninger i henholdsvis Visuminformations- og EURODAC-systemet.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor Rigspolitiet ikke havde overholdt betingelserne for søgninger i henholdsvis Visuminformationssystemet og EURODAC-systemet. Rigspolitiet har, under visse betingelser, mulighed for at søge i de pågældende systemer til retshåndhævende formål på baggrund af en anmodning fra politikredsene. Det er i den sammenhæng påkrævet, at Rigspolitiet altid skal foretage en kontrol af, hvorvidt politikredsene har overholdt betingelserne, der kan berettige Rigspolitiets søgning i systemet.

I forhold til Visuminformationssystemet fandt Datatilsynet, at den nødvendige  kontrol i ét tilfælde ikke var blevet foretaget og i et andet ikke var foretaget i tilstrækkelig grad.

Datatilsynet fandt endvidere, at Rigspolitiet i ét tilfælde ikke havde foretaget en forudgående søgning i Visuminformationssystemet, inden Rigspolitiet foretog en søgning i EURODAC-systemet. Rigspolitiet har også her, under visse betingelser, mulighed for at foretage en søgning til retshåndhævende formål. Det er bl.a. en betingelse for Rigspolitiets søgning i EURODAC-systemet, at der er foretaget en forudgående søgning i Visuminformationssystemet uden resultat.

Datatilsynet udtalte på den baggrund kritik af Rigspolitiets manglende kontrol af søgningskriterierne i  Visuminformationssystemet og EURODAC-systemet.

Vil du vide mere?

Læs hele afgørelsen her.

Du kan også lære mere om Visuminformationssystemet og EURODAC-systemet her.

 

Visuminformationssystemet

Visuminformationssystemet er et EU-informationssystem, der indeholder oplysninger om bl.a. fingeraftryk og ansigtsbilleder om personer, der søger om visum til EU, herunder Danmark.

EURODAC-systemet

EURODAC-systemet er et EU-informationssystem, der indeholder oplysninger om fingeraftryk fra asylansøgere.