Datatilsynet undersøger hospitals brug af Instagram

Dato: 19-01-2023

Datatilsynet har indledt en sag af egen drift mod Region Midtjylland med fokus på Aarhus Universitetshospitals brug af Instagram.

Datatilsynet er efter henvendelse fra en patient blevet opmærksom på, at der løbende offentliggøres billeder af patienter på Aarhus Universitetshospitals konto på Instagram. Billederne bliver delt i en form, hvor det kan se ud til, at det er muligt at udlede helbredsoplysninger om patienterne. Datatilsynet har derfor nu bedt Region Midtjylland om at forholde sig til en række spørgsmål om brugen af Instagram.

”Man er i en sårbar situation, når man bliver indlagt på et hospital, hvor det måske kan være svært at overskue konsekvenserne af, at der bliver delt billeder af en på sociale medier - også selv om hospitalets hensigter er de bedste. Derfor har vi nu spurgt regionen om bl.a. hjemmelsgrundlag, gennemsigtighed, risikovurdering og konsekvensanalyse,” siger fuldmægtig i Datatilsynet Josefine Grue.

Vil du vide mere?

Læs om reglerne for deling af billeder på nettet.